Програма за първоначално обучение на стюардеси

7.1. 5.1.Климатични особености по въздушните линии – climatic particularities

7.1. 5.2. Авиационна метеорология, влияние на метеорологичните елементи върху полета на ВС – aviation meteorology, atmosphere and flight effects.

7.1. 5.3. Барични системи – bar systems

 • Циклон /антициклон – cyclone / anticyclone
 • Атмосферни фронтове – atmospheric fronts
 • Опасни летателни зони – dangerous flying zones
 • МТО информация – MTO information

7.1. 5.4. Турбуленция – turbulence

 • Същност, причини за поява – basics, reasons to appear
 • Зони на турбуленция – приземен слой, турбуленция в ясно небе, планински вълни и турбуленция около ВС)- turbulence zones (friction layer, clear air turbulence, mountain waves, wake turbulence)
 • Ефект от турбуленцията върху полета – flight effects, aircraft reaction
 • Степени на турбуленция – turbulence degrees, aircraft inside reaction

7.1.5.5. Обледяване на самолетите – aircraft icing

 • Същност, причини за поява – basics, reasons to appear
 • Ефект на обледяването  върху полета – flight effects
 • Видове и степени на обледяването – type of ice and degrees
 • Предотвратяване и премахване на обледяването- anti-icing and de-icing

Програма за първоначално обучение на стюардеси