PPL SWF-Презентации

Вятър и местни ветрове PPL

Wind and local windFull screеn view

Метеорологични явления

Weather phenomensFull screеn view

Атмосфера PPL

Atmosphera PPLFull screеn view

Атмосферно налягане и алтиметрия

Atmosphere pressure PPLFull screеn view

Температура и влажност на въздуха

Temperature and Humidity.swfFull screеn view Adiabatic and stability

Плътност на въздуха

Air density.swfFull screеn view Adiabatic and stability

Адиабатни процеси и стабилност на атмосферата

Adiabatic and stability.swfFull screеn view Adiabatic and stability

Облачност образуване и класифиция PPL

/Clouds fomation and clasification.swfFull screеn view

Видимост и видимост на ПИК PPL

/Visibility and RVR.swfFull screеn view

Въздушни маси и фронтове PPL

air massesFull screеn view