ATPL- SWF Презентации

Висок вятър и струйни течения

Климат на земята

Kлимат на земята

Атмосфера

1.АТМОСФЕРАFull screеn view

Вятър и местни ветрове

ВЯТЪР МЕСТНИ ВЕТРОВЕFull screеn view

Барични системи

/БАРИЧНИ СИСТЕМИFull screеn view

Въздушни маси и атмосферни фронтове

ВЪЗДУШНИ МАСИFull screеn view

Облаци и валежи

ОБЛАЦИ И ВАЛЕЖИFull screеn view

Гръмотевични бури

ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИFull screеn view

Обледяване на ВС

ОБЛЕДЯВАНЕFull screеn view

Турбулентност и срез на вятъра

ТУРБУЛЕНТНОСТ И СРЕЗ НА ВЯТЪРАFull screеn view