Стюардеси- Презентации

Обледяване

ICINGFull screen view

Турбулентност

TurbulenceFull sceen view

Барични системи и атмосферни фронтове

Pressure-systems-fronts Full screen view

Атмосфера и метеорологични елементи

Атмосфера Full screen view

Програма за първоначално обучение на стюардеси

7.1. 5.1.Климатични особености по въздушните линии – climatic particularities 7.1. 5.2. Авиационна метеорология, влияние на метеорологичните елементи върху полета на ВС – aviation meteorology, atmosphere and flight effects. 7.1. 5.3. Барични системи – bar systems Циклон /антициклон – cyclone / anticyclone Атмосферни фронтове – atmospheric fronts Опасни летателни зони – dangerous flying zones МТО информация – MTO information 7.1. 5.4. Турбуленция – turbulence Същност, причини за поява – basics, reasons to appear Зони на турбуленция – приземен слой, турбуленция в ясно небе, планински вълни и турбуленция около ВС)- turbulence zones… Продължение… »

Oбучение на кабинен състав – стюардеси

Първоначалното обучение по безопасност на членовете на кабинен екипаж се провежада съгласно изискванията на Регламент № 3922/1991 , Регламент № 859/2008/EU, Правилник на ИАТА за опасни товари и Наредба № 18 на Министерство на Транспорта, Национална програма за обучение по Сигурност. Обучението по авиационна метеорология има за цел да запознае курсистите с основните метеорологични елементи и явления в земната атмосфера и влиянието на опасните метеорологични явления върху безопасността на полетите. Обучението се разделя на два основни типа- първоначално и опреснително. Първоначалното обучение е в рамките на 6 учебни часа и… Продължение… »